Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 106, 2223 Λατσιά
Τηλέφωνο: 22571150
Fax: 22571151
Email: info@casadifiori.com